Skalskydd – Vad är det och hur fungerar det?

Ett skalskydd är ett säkerhetssystem som skyddar en bostads yttre punkter mot inbrott som exempelvis dörrar och fönster. Genom att larma dessa kontaktpunkter kan skalskyddet utlösa ett larm innan obehöriga tränger sig på. Skalskyddet gör det möjligt att röra sig fritt inomhus samtidigt som det är aktiverat vilket är extremt fördelaktigt under nattetid. Vi ska titta närmare på vilka komponenter som ett skalskydd kan innehålla och gräva djupare i hur det används som en del av ditt hemlarm.

Olika komponenter som är en del i ett skalskydd

Ett skalskydd består av flera komponenter som samverkar för att skydda de yttre delarna av en bostad. Varje komponent har en specifik roll i att förhindra eller upptäcka inbrott. Låt oss utforska de vanligaste komponenterna:
  • Ridåvakter: Dessa är effektiva för att skydda stora ytor som glaspartier. En ridåvakt kan täcka upp till 8 kvadratmeter och larmar vid rörelse kring bostadens yttre punkter.
  • Vibrationsdetektorer: Dessa placeras vanligtvis på fönster och känner av vibrationer som kan uppstå vid ett inbrottsförsök. De är särskilt effektiva för att upptäcka inbrott före det faktiska intrånget.
  • Magnetkontakter: Används främst på dörrar och fönster. De utlöser ett larm när kontakten mellan två magnetiska delar bryts. Detta indikerar att en dörr eller ett fönster har öppnats.
  • Glaskrossdetektorer: Dessa sensorer är designade för att känna av ljudet av krossat glas, en vanlig metod för inbrott.
  • Yttre rörelsesensorer: Dessa är placerade runt områden som trädgårdar eller garage. Larmet aktiveras av vid detektering av obehörig rörelse.

Placera på varje dörr och fönster för optimalt skydd

Att placera dessa säkerhetskomponenter på varje dörr och fönster förstärker skalskyddet i din bostad. Det ger ett mer heltäckande skydd eftersom du säkrar alla potentiella ingångspunkter. Ett sådant omfattande skalskydd ger en starkare och mer genomgripande säkerhetsnivå vilket kan bidra till en förhöjd trygghetskänsla i hemmet.

Rör dig fritt i bostaden och ha på larmet när du sover

Skalskydd är optimalt för att upprätthålla säkerheten medan du rör dig fritt inomhus. Detta gäller särskilt när du sover. Säkerhetssystemet aktiveras på utsatta punkter som dörrar och fönster och detta tillåter dig och dina husdjur att röra er fritt i hemmet utan att oavsiktligt utlösa larmet. Dessutom ger skalskyddet en extra trygghet under natten. Genom att välja ett skalskydd säkerställer du en kontinuerlig övervakning av ditt hem under de timmar du är som mest sårbar.

Hur får man skalskydd som privatperson?

Följ dessa tre enkla steg för att skaffa ett effektivt skalskydd idag.

1. Hitta ett larmbolag som erbjuder skalskydd

Först måste hitta ett larmbolag som har skalskydd som en del av deras hemlarmsystem. Vi jämför hemlarm från de bästa aktörerna.

2. Larmbolag installerar ditt skräddarsydda skalskydd

Efter att du kommit överens med ditt larmbolag installerar de det skräddarsydda säkerhetssystemet. Detta inkluderar placering av säkerhetskomponenter på alla känsliga yttre punkter som dörrar och fönster för att maximera skyddet.

3. Utlösning och respons

Om skalskyddet utlöses genom exempelvis ett inbrottsförsök, skickas en signal till det anslutna väktarbolaget. Väktarna gör då en utryckning för att kontrollera situationen och vidta nödvändiga åtgärder.

Skalskydd engelska

På engelska benämns skalskydd som “perimeter protection” eller “perimeter security”. I Sverige används vanligtvis det svenska begreppet men vissa internationella larmföretag kan använda perimeter protection eller perimeter security.