Dataskyddspolicy och Cookies

Välkommen till Hemlarmsofferten.se. Här förklarar vi hur vi på 84 Design Lab AB, som äger och driver Hemlarmsofferten.se, behandlar dina personuppgifter.

Med “personuppgifter” avses all information som kan identifiera en individ, såsom kontaktuppgifter, sök- och köphistorik. Om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi är baserade i Sverige och kommunicerar på svenska. Här är våra kontaktuppgifter:

84 Design Lab AB
23193 Trelleborg
Sverige
Org.nr: 559219-0663

E-post: [email protected]

Vi på 84 Design Lab AB följer de dataskyddsregler som gäller i Sverige enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).

Nedan presenterar vi en mer detaljerad översikt av de olika typerna av personuppgifter som Hemlarmsofferten.se hanterar, varifrån dessa uppgifter kommer och syftet med vår behandling av dem.

Vilka Personuppgifter Behandlar Hemlarmsofferten.se?

De personuppgifter som Hemlarmsofferten.se samlar in är endast det nödvändigaste som våra samarbetspartners, larmbolagen, kräver för att kunna ge dig relevanta och konkreta erbjudanden. Dessa uppgifter används inte för något annat syfte än att tillhandahålla erbjudanden och hantera det administrativa arbetet som är förknippat med detta.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är således att leverera vår tjänst enligt dess avsedda användning. Det innebär att du som användare får ett eller flera erbjudanden från oberoende tredjepartsleverantörer.

Genom att använda våra tjänster godkänner du att de aktuella larmbolagen kan kontakta dig via e-post, telefon eller sms med erbjudanden och rådgivning relaterade till din förfrågan.

Rättslig Grund för Personuppgiftsbehandlingen

Den rättsliga grunden för 84 Design Lab ABs behandling av dina personuppgifter ligger i EU:s dataskyddsförordning GDPR (art 6, stk. 1.). Detta innebär att vi följer både EU:s och Sveriges dataskyddslagar.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att kunna erbjuda relevanta erbjudanden som är anpassade efter individuella användare. Det finns därför ett legitimt intresse av att samla in dessa uppgifter.

Kategorier av Personuppgifter

Hemlarmsofferten.se samlar in och behandlar uppgifter som namn, kontaktinformation såsom adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter är avgörande för att vi ska kunna erbjuda personligt anpassade och relevanta larmtjänster till våra användare.

Vidareförmedling av Personuppgifter

För att leverera vår tjänst på Hemlarmsofferten.se vidareförmedlar 84 Design Lab AB dina personuppgifter till oberoende tredjeparter, såsom företag som erbjuder larmtjänster. Detta görs för att dessa företag ska kunna ge dig anpassade erbjudanden. Vi informerar dig om vilka aktörer som får tillgång till dina uppgifter.

När du använder Hemlarmsofferten.se kommer du endast att motta erbjudanden om larmtjänster, vanligtvis via e-post, post, sms eller telefon inom 30 dagar. Du har alltid möjlighet att begära att din förfrågan raderas genom att kontakta oss via e-post.

Våra samarbetspartner har förbundit sig att endast använda dina uppgifter för att ge dig ett skräddarsytt erbjudande och kommer inte att skicka nyhetsbrev eller liknande utan ditt uttryckliga samtycke. Ansvar för inhämtande av sådant samtycke ligger hos leverantören, inte hos oss. Vi på Hemlarmsofferten.se delar inte heller dina uppgifter med tredjeparter utöver ovan nämnda situationer.

E-postkommunikation

Du kommer endast att motta ett bekräftelsemail från Hemlarmsofferten.se efter att du har skickat in din förfrågan. I detta mail kan du även hitta en lista över utvalda leverantörer som kommer att erbjuda dig deras bästa lösningar, baserat på dina angivna behov och din bostadsplats. Detta mail kan även innehålla tips inför framtida kontakt med leverantörerna.

Vi kommer inte att skicka ytterligare e-postmeddelanden till dig, så du behöver inte oroa dig för skräppost från vår sida. Om du har frågor eller vill kontakta oss, är du välkommen att svara på vårt e-postmeddelande.

Observera att eventuella annonser för vår tjänst som du ser i Gmail eller Outlook inte är e-post från oss, utan en del av Google och Microsofts annonssystem.

Lagring av Personuppgifter

På Hemlarmsofferten.se lagrar vi dina personuppgifter så länge de är relevanta, men inte längre än fem år. Dina uppgifter behålls för att generera erbjudanden och tillhandahålla dokumentation till våra samarbetspartner. Normalt sett raderas alla uppgifter inom sex månader efter att de samlats in.

Cookies

Cookies är små textfiler som webbplatser använder för att förbättra din upplevelse som användare.

Enligt lag krävs ditt uttryckliga medgivande för användning av cookies, med undantag för de som är nödvändiga för webbplatsens grundläggande funktioner. På Hemlarmsofferten.se använder vi både nödvändiga cookies och cookies för andra syften, med ditt samtycke.

Vår webbplats använder olika typer av cookies, inklusive de som sätts av tredjepartstjänster som finns på våra sidor.

Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke till vår cookie-policy. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter, inklusive kontaktuppgifter och sekretesspolicy, finns på vår webbplats.

För att hantera ditt samtycke, vänligen ange ditt samtyckes-ID och datumet då du gav eller ändrade ditt samtycke.

Ditt samtycke till användning av cookies gäller för följande domän: hemlarmsofferten.se.

Samtycke till Användning av Cookies

På Hemlarmsofferten.se används cookies, även kända som kakor eller informationskapslar, på din enhet endast efter att du har gett ditt samtycke till vilka cookies vi får använda. Genom att välja att samtycka, tillåter du insamlingen av cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Om du väljer att inte samtycka, kan detta påverka webbplatsens funktionalitet och vissa tjänster eller funktioner kanske inte är tillgängliga, då de kräver cookies för att fungera korrekt.

Återkalla Samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av cookies på Hemlarmsofferten.se. Detta görs genom att kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke blockerar vi de berörda cookies i din webbläsare. Observera att återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av tidigare insamlade cookies.

Du kan även inaktivera cookies direkt i din webbläsare. Här är instruktioner för hur du gör det i olika webbläsare:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Microsoft Edge
  • Opera
  • Safari

Hur Skyddar Vi Din Information?

På Hemlarmsofferten.se är vi skyldiga att skydda dina personuppgifter. Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olovligt raderas, förloras, eller kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller på annat sätt hanteras i strid mot lagstiftningen.

Vi ser till att dina uppgifter korrigeras om vi upptäcker felaktigheter, och vi raderar informationen när den inte längre är relevant, men senast efter fem år.

Dina Rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter när det gäller vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta oss via e-post om du vill utöva dessa rättigheter.

Rätt till Insyn, Rättelse och Radering

Du har rätt till insyn i den information vi har om dig, rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade, och i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade före den automatiska raderingstiden.

Rätt till Begränsning av Databehandling

I vissa situationer har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då får vi endast behandla dina uppgifter – med undantag för lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara juridiska krav, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt att Klaga

Du har rätt att invända mot vår lagliga behandling av dina personuppgifter, inklusive behandling för direkt marknadsföring.

Rätt att Få ut Information

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att få dessa överförda från en dataansvarig till en annan.

Annons- och Analysverktyg

Vi använder följande tredjepartsverktyg som använder cookies för analys och annonsering:

  • Google Analytics
  • Google Ads
  • Facebook

Avanmälan till dessa verktyg kan göras direkt hos respektive leverantör.

 

Lämna Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har frågor om vår hantering av dina personuppgifter eller användning av cookies, eller behöver ytterligare information, kontakta oss via angivna kontaktuppgifter.

Om du vill klaga på vår hantering av dina personuppgifter, har du rätt att göra det hos Integritetsskyddsmyndigheten.